ผลประโยชน์แห่งการช้อปปิ้ง

บัตร Value card คืออะไร?
สิทธิประโยชน์ที่ฉันได้รับนี้มีระยะเวลาหมดเขตหรือไม่ ?
ฉันได้สะสมแคชแบ็คเพียงพอแต่ยังไม่ได้รับเงินแคชแบ็ค ฉันควรทำอย่างไร?
ฉันสามารถช้อปกับแคชแบ็คเวิลด์ได้อย่างไรและมั่นใจได้อย่างไรว่าจะได้รับสิทธิประโยชน์จากการช้อปปิ้ง?
ฉันสามารถตรวจสอบสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการช้อปปิ้งของฉันได้จากที่ไหน?
ฉันสามารถมอบคะแนนช้อปปปิ้งให้กับคนอื่นได้หรือไม่?
คะแนนช้อปปิ้งคืออะไร?
ฉันจะตรวจสอบเงินคืนแคชแบ็คได้อย่างไร?
ฉันจะได้รับเงินแคชแบ็คของฉันคืนเมื่อไหร่และได้รับคืนอย่างไร?
แคชแบ็คคืออะไร?
จะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้างในการช้อปปิ้งกับแคชแบ็คเวิลด์ ?