Shopping

Da li mogu da koristim svoj adblocker kada kupujem online?
Da li ostvarujem prednosti iz kupovina i u Cashback Card partnerskim firmama u inostranstvu (npr. na godišnjem odmoru)?
Šta mogu da uradim ako kupovina sa Cashback karticom nije evidentirana?
Do kada mogu da reklamiram neevidentiranu kupovinu sa mojom Cashback karticom?
Kako mogu da pronađem Cashback World partnerske firme u mojoj blizini?
Kako mogu da kupujem na licu mjesta u partnerskim firmama sa Cashback karticom?
Da li dobijam prednosti iz kupovina kada kupujem u online prodavnici koja nije izlistana za moju zemlju?
Koje partnerske firme vidim u pretrazi trgovaca?
Do kada mogu da reklamiram neevidentiranu online kupovinu?
Kada dobijam Cashback prilikom Cashback World online kupovina?
Kako ostvarujem prednosti iz kupovina prilikom Cashback World online kupovina?
Šta mogu da učinim ukoliko moja online kupovina nije evidentirana u mom pregledu kupovina?
Kako kupujem sa vaučer kodovima koje dobijam u oblasti "Akcije"?
Kod kojih online partnerskih firmi dobijam Cashback i Shopping Points za svoje porudžbine?
Kako mogu da aktiviram kolačiće (cookies) u mom pregledaču?
Šta su kolačići (cookies)?
Na šta treba da obratim pažnju prilikom Cashback World online kupovina?