Ganjaran Membeli-belah

Saya telah mengumpul Cashback yang cukup tetapi ianya belum dibayar lagi. Apakah yang patut saya lakukan?
Adakah ganjaran membeli belah saya akan tamta tempoh selepas beberapa waktu tertentu?
Bila dan bagaimanakah saya akan mendapat Cashback saya ?
Apakah Cashback?
Apakah Shopping Points?
Bagaimanakah saya boleh membeli belah dengan Cashback World dan memastikan saya mendapat ganjaran?
Ganjaran membeli belah manakah yang boleh didapati dengan Cashback World?
Bagaimanakah saya boleh memeriksa Cashback saya?
di manakah saya boleh memeriksa ganjaran membeli belah saya?
Bolehkah saya memberikan Shopping Points saya kepada orang lain?