Регистрација и Членство

Што е Cashback World?
Дали Cashback World наплаќа чланарина?
Како да станам Cashback World Купувач?
Кој може да стане Cashback World Купувач?
Дали постои минимална возраст за регистрација?
Не добив линк за регистрација. Што да направам?
Се случи грешка за време на регистрацијата. Што треба да направам?
Внесов погрешна меил адреса. Како да продолжам со процесот на регистрација?
Какви придобивки ги имам како купувач на Cashback World?
Како да го откажам моето членство во Cashback World?