Προνόμια αγορών

Έχω συλλέξει αρκετό Cashback, αλλά δεν εκταμιεύεται στον λογαριασμό μου. Τι μπορώ να κάνω;
Τα προνόμια αγορών μου λήγουν μετά από κάποιο ορισμένο χρόνο;
Πότε και πώς λαμβάνω το Cashback μου;
Τι είναι το Cashback;
Τι είναι τα Shopping Points;
Ποιες δυνατότητες έχω για να κάνω αγορές στο Cashback World και ταυτόχρονα να εξασφαλίζω προνόμια;
Ποια προνόμια αγορών προσφέρει το Cashback World;
Πού μπορώ να βρω μια επισκόπηση του Cashback μου;
Πού μπορώ να βρω μια επισκόπηση των προνομίων που έχω ήδη λάβει;
Μπορώ να δωρίσω τα Shopping Points μου;