Членство

Мога ли да се регистрирам без препоръчител?
Свързано ли е членството в Cashback World с членска такса?
Какви предимства имам като член на Сashback World?
Как мога да стана член на Сashback World?
Кой може да стане член на Cashback World?
Има ли минимална възраст за регистрация?
Възникна грешка по време на регистрация. Какво трябва да направя?
Въвел съм грешен имейл адрес. Как мога да продължа с процеса на регистрация?
Какво трябва да направя, ако не съм получил моят линк за потвърждение за регистрация?
Как да прекратя членството си в Cashback World?