Покупателни предимства

Имам събран достатъчно Cashback, но той все още не е изплатен. Какво трябва да направя?
Имат ли моите покупателни предимства срок на валидност, който да изтича след определено време?
Кога и как получавам моя Cashback?
Какво е Cashback?
Какво са Shopping Points?
Как мога да пазарувам с Cashback World и да получавам предимства?
Какви покупателни предимства има с Cashback World?
Как мога да проверя моя Cashback?
Къде мога да проверя моите покупателни предимства?
Мога ли да дам мои Shopping Points на някой друг?